Bảng giá Host

START-UP 1
45,000 VNĐ/THÁNG
 • Domain: 1
 • Ftp: 1
 • Mysql: 1
 • Dung lượng: 1.000 MB
 • Băng thông: 35 GB
START-UP 2
75.000 VNĐ/THÁNG
 • Domain: 1
 • Ftp: 1
 • Mysql: 1
 • Dung lượng: 1.800 MB
 • Băng thông: 70 GB
START-UP 3
95.000 VNĐ/THÁNG
 • Domain: 1
 • Ftp: 1
 • Mysql: 1
 • Dung lượng: 2.500 MB
 • Băng thông: không giới hạn
START-UP 4
150.000 VNĐ/THÁNG
 • Domain: 2
 • Ftp: 1
 • Mysql: 2
 • Dung lượng: 4.500 MB
 • Băng thông: không giới hạn
START-UP 5
195.000 VNĐ/THÁNG
 • Domain: 2
 • Ftp: 2
 • Mysql: 4
 • Dung lượng: 5.500 MB
 • Băng thông: không giới hạn
START-UP 6
295.000 VNĐ/THÁNG
 • Domain: 4
 • Ftp: 4
 • Mysql: 4
 • Dung lượng: 7.500 MB
 • Băng thông: không giới hạn